Language: English
  • aa

  • aaa

  • aaaa

Message from Chief

सिंचाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना (Irrigation and Water Resources Management Project) कृषक व्यवस्थित सतह सिंचाई योजनाको पुनरुत्थापन, सुधार एंव व्यवस्थापन र भूमिगत जलस्रोतको विकासका साथै हालको संयुक्त व्यवस्थापनमा रहेका सिंचाई योजनाहरु (कन्काई, सुनसरी/मोरङ, नारायणी र .............
[ Detail ]

सिचाँइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना

            सिंचाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना (Irrigation and Water Resources Management Project) कृषक व्यवस्थित सतह सिंचाई योजनाको पुनरुत्थापन, सुधार एंव व्यवस्थापन र भूमिगत जलस्रोतको विकासका साथै हालको संयुक्त व्यवस्थापनमा रहेका सिंचाई योजनाहरु ९कन्काई, सुनसरीरमोरङ, नारायणी र महाकालीको व्यवस्थापन हस्तान्तरण गरी उपलब्ध सिंचित क्षेत्रमा बाली उत्पादन तथा उत्पादकत्वका वृद्धि गराई गरिबी न्यूनीकरण तथा खद्यान्न सुरक्षामा टेवा पुर्‍याउन विश्व बैंकको अनुदान सहायतामा ४ वटा विभिन्न कम्पोनेन्टको माध्यमबाट सञ्चालन भइरहेको छ ।

          सन् २००८ अप्रिलबाट २०१२ जुनसम्म ५ वर्षका लागि सम्झौता भई सञ्चालनमा आएको यस आयोजना सफल आयोजनाका रुपमा दातृ निकायको मूल्याङ्कन पश्चात् २०१४ जुनसम्म १ बर्षका लागि No Cost Extension  र सो पश्चात् Additional Financing अन्तर्गत थप ४ बर्ष 30 June 2018 सम्म सञ्चालन हुनेछ ।

सहभागिता: सिंचाई विभाग र कृषि विभाग ।
दातृ निकाय: विश्व बैंक ।
प्रस्ताविक बजेट: ६,४९,०६,००० अमेरिको डरल
(नेपाली रुपैया ४,२८,३८,३३,०००) (२००८-२०१४)
थप ४ वर्षका लागी: दातृ निकायको तर्फबाट कुल रु। ५० मिलियन USD को व्यवस्था भएको छ ।

[ Detail ]

Information Officer

प्रकाश राज विष्ट
सुचना अधिकारी,
सम्पर्क नं.
९८५११७६९२८
......
[ Detail ]

समाचार तथा सुचना