नेपाल सरकार
            कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
             कृषि विभाग
    सिचाँइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना
    कुमारीपाटी, ललितपुर,  नेपाल

गृह पृष्‍ठ

सिचाँइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना

           

सिंचाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना (Irrigation and Water Resources Management Project) कृषक व्यवस्थित सतह सिंचाई योजनाको पुनरुत्थापन, सुधार एंव व्यवस्थापन र भूमिगत जलस्रोतको विकासका साथै हालको संयुक्त व्यवस्थापनमा रहेका सिंचाई योजनाहरु ९कन्काई, सुनसरीरमोरङ, नारायणी र महाकालीको व्यवस्थापन हस्तान्तरण गरी उपलब्ध सिंचित क्षेत्रमा बाली उत्पादन तथा उत्पादकत्वका वृद्धि गराई गरिबी न्यूनीकरण तथा खद्यान्न सुरक्षामा टेवा पुर्‍याउन विश्व बैंकको अनुदान सहायतामा ४ वटा विभिन्न कम्पोनेन्टको माध्यमबाट सञ्चालन भइरहेको छ ।


थप जानकारी

केन्द्र प्रमुख

राजेन्द्र मिश्रा
थप जानकारी

सूचना अधिकारी

प्रकाश राज विष्ट
थप जानकारी


सहायक सुचना अधिकारी

नाम नामसम्पर्क ताजा खबर : सिचाँइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाको बारेमा

सम्पर्क ताजा खबर : सिचाँइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाको बारेमा